TechMatch er støttet af vores læsere. Når du køber gennem links på hjemmesiden, kan vi tjene en affiliate kommission. Læs mere.

Læs hvordan vi udvælger og tester produkter her.

Segboard, elektrisk skateboard og el løbehjul regler

Få styr på de vigtigste færdselsregler for el løbehjul i Danmark. De elektriske løbehjul er yderst populære. Men du skal være meget opmærksom på færdselsloven, hvis du ikke vil score dig en gevaldig bøde. Reglerne er ikke svære at forstå, og det er ikke svært at undgå, du gør noget ulovligt, mens du har det sjovt på vejene.

Det er sjovt at køre på el løbehjul. Men dit el løbehjul kan hurtigt blive en dyr fornøjelse, hvis du ikke har styr på færdselsreglerne. Når du kører på el løbehjul i trafikken kan du nemlig ikke bare ignorere lovgivningen og landets regler for el løbehjuler. Derfor har vi samlet en artikel, der samler op på de vigtigste regler, du skal være opmærksom på, når du bruger et elektrisk løbehjul.

Kørsel på el løbehjul i den offentlige trafik er nemlig reguleret af færdselsloven. Uanset om du kører på dit eget private løbehjul, eller du har lejet det hos en udlejer. Bare det, at du kører på elektrisk løbehjul, der giver dig lidt ekstra motorkraft på cykelstierne, gør, at du skal overholde reglerne.

el løbehjul regler i danmark

Færdselsregler for El løbehjul

Du behøver ikke længere at søge efter “regler el løbehjul”, for her har du fundet det rette sted at blive klogere på reglerne. Reglerne er ikke særligt avancerede, og grundlæggende set skal du følge de samme regler, som hvis du kører på cykel. Men fordi der sidder en motor på dit køretøj er der alligevel nogle særlige regler for el løbehjul.

Du skal være fyldt 15 år, før du må køre alene rundt i trafikken på et el-løbehjul. Hvis du er yngre, skal du følges med en myndig person, som er over 18. Alle må dog godt bruge el løbehjulet på lege- og opholdsområder. Der er ikke nogle regler, som siger, at du ikke må bruge dit elektriske løbehjul, selvom du ikke er fyldt 18.

Ligesom på en cykel, skal du køre på cykelstien og følge alle cykelsignalerne og -skiltene. Det er forbudt at køre på fortorvet, på gangstier eller i fodgængerfelter. Du skal også huske at markere med armen, hvis du skal svinge eller stoppe. Ligesom på cyklen må der også kun stå en person på løbehjulet.

Der er dog også nogle ekstra strenge løbehjulsregler. Du skal nemlig have lys på løbehjulet hele døgnet, og lyset skal være synligt på 300 meters afstand.

Du må heller ikke være fuld, mens du kører på el løbehjul. Promillegrænsen er på 0,5, og der er en nultolerance for ulovlige stoffer. Det er meget vigtigt, at du overholder disse regler, for du kan være til stor fare for både dig selv og andre i trafikken, hvis du kører påvirket rundt. Bøden er også høj, hvis du bliver taget af politiet. Første gang koster det dig en bøde på 2000 kroner. Næste gang koster det 4000 kroner. Tredje gang kan du i et særlig groft tilfælde komme i fængsel.

Det er heller ikke hvilket som helst el løbehjul, som er tilladt i trafikken. Løbehjulet skal være CE godkendt, og det må ikke kunne køre hurtigere end 20 km/t. Der er også regler for, hvor stort dit løbehjul må være, og hvor meget det må veje. Det må nemlig ikke veje mere end 25 kg. Det må hellere ikke være længere end 2 meter eller 70 cm bredt.

Elektrisk skateboard regler i Danmark

Elektriske skateboards ligner egentlig et almindeligt skateboard. Men det har en lille elektrisk motor, som kan styres med en lille fjernbetjening, en app eller noget lignende. Derfor er der også særlige regler for de elektriske skateboards i færdselsloven, der ikke er den samme som Danmarks el løbehjul lovgivning.

Reglerne minder om de færdselsregler, du allerede kender fra cyklen. Men der er stadig nogle vigtige forskelle, du skal skrive dig bag øret.

Du må nemlig ikke køre rundt i trafikken på et elektrisk skateboard, hvis du ikke er fyldt 15 år. Ellers skal du følges med en voksen person, som er fyldt 18 år. Du må dog stadig godt bruge det på lege- og opholdsområder.

Dit skateboard må ikke kunne køre hurtigere end 20 km/t med motorkraften alene. Ellers er det ikke tilladt i trafikken. Det skal også være CE-godkendt, og må maks. være 1,2 meter langt og 70 cm bredt.

Hvis du kører udenfor en byzone, skal du køre på enten en cykelsti eller en vej, hvor hastighedsbegrænsningen er maks. 50 km/t. Det vil sige, at du ikke må køre på en landevej uden cykelsti.

Det skal have lygter tændt både dag og nat. Der skal være en hvid eller gul lygte på foran og en rød lygte bagpå, og de skal kunne ses på 300 meters afstand. Både foran og bagpå skal du også have en refleks på. Hvid foran, rød bagpå. Ligesom på cyklen.

Med hensyn til alkohol er der den samme promillegrænse som, hvis du skulle køre en bil. Grænsen ligger på 0,5, og du må under ingen omstændigheder være påvirket af ulovlige stoffer.

Deruodver anbefaler Rådet for Sikker Trafik, at du tjekker med dit forsikringsselskab, hvordan du er dækket, hvis du blive impliceret i en ulykke, hvor det er din skyld, at andre kommer til skade. Der er nemlig forskellig dækningspraksis i de forskellige forsikringsselskaber.

Segboard regler i Danmark

I den danske færdselslov bliver et segboard kaldt for et selvbalancerende køretøj. Det behøver du ikke at tænke så meget over. Du skal blot sørge for nogle få ting.

Dit segboard må maks. kunne køre 20 km/t med motorkraften alene. Det skal have reflekser og lygter foran og bagpå, som skal være tændt hele døgnet. Boardet skal være CE-godkendt. Og så må du først køre rundt på det alene i trafikken, når du er fyldt 15 år.

Færdselsreglerne for segboards er de samme som reglerne for elektriske skateboards. Og så skal du i øvrigt følge cykelreglerne, når du kører rundt i trafikken. Det vil sige, at du skal huske at give tegn med hånden, når du skal dreje og stoppe.

Bøder for overtrædelse af færdselsreglerne

Det kan være dyrt, hvis du ikke overholder færdselsreglerne for el løbehjul. Især hvis du tager løbehjulet hjem fra en våd aften i byen, kan det blive rigtig dyrt. Det koster 2000 kroner i i bøde, første gang du bliver taget med en promille på over 0,5. Næste gang bliver bøden fordoblet, og hvis du bliver taget tredje gang, kan du risikere en fængselsstraf, hvis der er tale om et meget groft tilfælde af spirituskørsel. De samme regler gælder, hvis du bliver taget med ulovlige stoffer i blodet.

Men der også mindre bøder for andre forseelser. Du kan få en bøde på 700 kroner, hvis du:

  • Glemmer at give tegn, når du skal dreje eller stoppe.
  • Ikke har tændt lyset. Husk, det er lovpligtigt hele dagen.
  • Ikke overholder skiltene eller afmærkningerne.
  • Kører rundt på fortovet, i et fodgængerfelt eller på en gangsti.
  • Hvis der står to personer på løbehjulet. Så får I begge to en bøde.
  • Kører i den forkerte retning på cykelstien.

Hvis forseelsen er ekstra grov, er bøden på 1000 kroner. Det sker, hvis du:

  • Bruger en håndholdt mobil, mens du kører.
  • Ikke stopper for rødt lys
  • Ikke overholder din ubetingede vigepligt. Så husk at stoppe ved hajtænder.
  • Hvis du kører i mod færdselsretningen. Så hold øje med, om vejen er ensrettet.
Om Oliver Jensen

Mit navn er Oliver Jensen, og jeg er skribent her på TechMatch. I min fritid elsker jeg at gå i dybden med elektronik (jeg har blandt andet et stort "Smart Home" setup derhjemme).Mit mål her på TechMatch er at kunne hjælpe almindelige danskere på vej i deres køb af elektronik, også selvom de ikke nødvendigvis ved meget om det.